Przekolno 17
73-260 Pełczyce
email:
Biuro- sena@sena.pl